Medverka

Nytt program är på gång för 2017

Event i Höllviken 2016

Följande event kommer att marknadsföras i Höllviken 2016. Som medlemsföretag/förening har du möjlighet att ”hänga på” eventet genom att skapa erbjudanden under samma period och på så sätt öka din omsättning. Kommittéerna kommer att ha samarbete med marknadsföringsgruppen inför varje event.

 

Event När Kontaktperson
Valborg Fiskehoddorna 30 april Lennart Blomgren
Halör Cup 25-27 maj Stefan Karlsson
Vikingamarknad 1-3 juli Björn Jakobsen

Allsång vid kanalen

Sommarfesten

13 juli

14-15 juli

 

Lions, Kerstin Waldemarsson

Janne Börjeson, Kerstin Waldemarsson

Amelie Rosenqvist

     
Skördefesten Foteviken 23 sept Ameli Rosenqvist
Julmarknad Höllviken första advent 26 nov Ameli Rosenqvist
Lions, Kerstin Waldemarsson