Kontaktuppgifter

Handelsplats Höllviken ekonomisk förening

Museivägen 29, 
236 91 Höllviken

Tel: +46 767-61 93 92

Organisationsnummer: 769632-1772
Bankgiro:  5106-6827
Företagskonto  8214-9,964 164 510-7

 

Styrelse Handelsplats Höllviken

Ordförande
Björn Jakobsen         bmj@foteviken.se        0707620612

Vice ordförande
Madeleine Hornbeck

Sekreterare
Stefan Karlsson

Kassör
Therese Assarsson (adjungerad)

Medlemskoordinator
Göran Almare

Förenings- och evenemangs-samordnare
Kerstin Waldemarsson

Lions
Mats Bucht

Vellinge Kommun
Christer Ekdahl (adjungerad)

Revisor
Dorotea Lindholm

Revisor-suppleant
Jim Tullgren

Ledamoter (ansvarsområde)

Anders Lagerholm (Boende, Turism)
Janne Börjesson (Event, Sociala medier)
Jens Bertilzon (Marknad, Restauranger, repr. Toppengallerian)
Mia Lekberg (Sociala medier, repr. Millenniecentret)