X
 
 
Kungshögen


Kungshögen i Höllviken

I det inre av Foteviken ligger en bronsåldershög som i traditionen kallas "Kungshögen". Den utmärker sig alldeles speciellt vad det gäller sitt innehåll. Det är nämligen i denna hög som riksantikvarien Oscar Montelius år 1890 gjorde ett uppseendeväckande fynd.

Kungshögen vid Foteviken är 22 meter i diameter och fem meter hög. Montelius hittade fem gravar i högen. En yngre grav återfanns i övre delen, en annan var anlagd under ett litet stenröse som lagts på den forntida marknivån och tre gravar var nedgrävda under själva högen.


Husurnan i Kungshögen

Graven under röset var den mest intressanta. Den döde har kremerats och benen har lagts i en s.k. ”husurna”, dvs gravkärlet var utformad som ett runt hus eller hydda. Husurnor har hittats på flera platser i Skåne men det som är unikt med Foteviksurnan är att det är den enda som har målad dekor i svart och gult. Tack vare målningen kan man lätt föreställa sig det hus som stått modell för urnan.

I urnan hittade man, förutom de brända benen, en bronskniv, en bronssyl och en s.k. dubbelknapp av brons. Således inga direkt uppseendeväckande fynd utan tämligen vanliga jämfört med gravar från yngre bronsåldern. Den målade urnan har däremot klara förebilder söder om Alperna.

Då denna grav verkar vara den första på platsen, anlagd under ett litet stenröse som byggts på vid senare gjorda begravningar, har vi kanske här en svag men ändock intressant indikation på att Foteviken har en mycket lång historia som internationell handelsplats.

Kartan kräver att Javascript är aktivt i din webbläsare för att visas.