X
 
 
Kulturhistoria: Forntid


Fornlämningar längs kusten

Runt Höllviken ligger i en spännande kulturbygd med spår efter människor ända tillbaka till stenålder för sextusen år sedan. Här ser du en karta över Öresundskusten söder om Malmö. På kartan har alla synliga och registrerade fasta fornlämningar markerats. Endast de som finns från kusten och några kilometer in i landet har medtagits.